Проповеди

Маран-афа, Господь грядёт!

Проповедь на 1-е послание апостола Павла к Коринфянам, глава 16, стих 22 — Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маран-афа.
2021